Sulfat Feros heptahidrat

Sulfat feros 

      Sulfatul feros are diverse  aplicatii  in diferite domenii industriale cum ar fi:Tratarea apei,industria alimentara,agricultura.Suntem imporatatori ai acestui produs pe piata din Romania.Cantitatea minima livrabila este 100 kg.Pentru cotatie de pret si relatii suplimentare va rugam sa ne sunati sau sa ne scrieti pe email.

 
Sulfat  de fier heptahidrat
Sinonime: Vitriol verde tehnic
Denumire EC: Sulfat feros heptahidrat
CAS #: 7782-63-0
EC #: 231-753-5
Nr. Index: 026-003-01-4 (Regulament CE nr. 790/2009, anexa II)
Formula moleculară: FeSO4• 7 H2O
Nr. Inregistrare REACH: 01-2119513203-57-XXXX
1.2 Utilizări relevante identificate ale substanŃei şi utilizări contraindicate
1.2.1 Utilizări identificate :
agent pentru tratarea apei de uz industrial sau a apei potabile, tratarea apelor reziduale şi a
nămolurilor din statile de epurare a apelor reziduale, aditiv în agricultură, produs utilizat in
remedierea solului.Produsul se livreaza ambalat in:sac 25 Kg sau big big 800 -1 tona.Pentru fisa tehnica detaliata va rugam sa ne sunati.